عشقنامه

عشقنامه

سیستم گزارش رز

شنبه هجدهم 3 1398

نرم افزار تغذیه مدیران (پانی) :

نرم افزاری مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار کلیه خوراکها، پرمیکس ها، کنستانتره ها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراک هر رده دامی را در بازه های زمانی دلخواه مشاهده نمود.

نرم افزاری مدیریت تغذیه می تواند کنترل 70 درصد هزینه ها را انجام دهد.

خواهشمند است

 • با نظرهای خود ما را در تکمیل این برنامه و یا جزوه یاری فرمایید
 • با تهیه فیلمهای آموزشی تجربیات خود را در زمینه کار با نرم افزار با دیگران به اشتراک بگذارید

امید است بتوانیم با کمک یکدیگر قدمی دیگر به سمت بهینه سازی هزینه های تولید در دامداری ها برداریم

گروههای دامی

تعریف گروههای دامی که بر اساس آن می خواهیم گزارش بگیریم. در این بخش گزینه گروه کلان دامی وجود دارد که خود شامل چندین زیرگروه می باشد و شما می توانید بر اساس این گروههای کلان گزارشهای کلی تری تهیه نمایید.

آیتمهای قابل تعریف در این بخش : کد گروه دامی – گروه کلان دامی - نام گروه دامی – فعال/غیرفعال

خوراکها

کلیه خوراکهایی که در جیره روزانه دامها وجود دارد در این بخش تعریف می شوند و برخی جزییات مانند ماده خشک و اینکه جز خوراکهای سرک هست یا نه نیز تعیین می گردد.امکان اضافه، اصلاح و حذف خوراک وجود دارد. در صورتیکه از خوراک در بخش کنسانتره و یا جیره استفاده شود امکان حذف وجود ندارد و کاربر برای جلوگیری از وجود خوراک در لیست انتخابی خوراکها می تواند ان را غیرفعال نماید.

در این بخش امکان انتقال اطلاعات خوراکها از طریق فایل اکسل وجود دارد.

آیتمهای قابل تعریف در این بخش : کد خوراک – نام خوراک – واحد – دسته بندی – گروه بندی خوراک – ماده خشک – نقطه سفارش – سرک – فعال/غیرفعال

عملیات انبار خوراک

اطلاعات ورود و مصرف خوراک در این بخش ثبت می گردد. در صورتیکه بخش تولید نیاز به انبار داشته باشد می تواند از این بخش استفاده نماید در غیر اینصورت سیستم بدون استفاده از این بخش نیز می تواند به کار خود ادامه دهد.

میزان موجودی خوراک ها در این بخش قابل دسترس است. با استفاده از بخش رسید انبار می توان اطلاعات رسیدها را ثبت نمود و در صورتیکه بخشی از خوراکی به غیر از مصرف از انبار کسر شود باید از بخش خروج از انبار غیر از مصرف اقدام نمایید.

در صورتیکه بخواهیم اطلاعات مصرف روزانه که ثبت کرده ایم از انبار کسر شود از بخش انتقال مصرف خوراک به کاردکس استفاده می نماییم در این بخش از تاریخ تا تاریخ تعیین شده کلیه مصرفهای ثبت شده محاسبه و از انبار کسر می شوند.

برای مشاهده کاردکس (تاریخهای ورود و خروج) یک خوراک از بخش کاردکس خوراک اقدام نمایید.

ورود اطلاعات رسید کالا از طریق فایل اکسل از بخش اکسل موجودی امکان پذیر می باشد.

در پایان سال برای انتقال مانده پایانی به سال بعد از گزینه انتقال موجودی از سال قبل استفاده می شود.

روشهای میانگین موزون، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت برای محاسبه قیمت خوراکها در نظر گرفته شده است که کاربر بر اساس نیاز خود می تواند یکی از روشهای ذکر شده را انتخاب نماید.

(0) نظر

نرم افزار تغذیه مدیران (پانی)

شنبه هجدهم 3 1398

نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران دارای دو بخش اصلی می باشد:

 • عملیات
 • مدیریت

عملیات

قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:

1.       مشخصات دامها و عملیات

2.       جابجایی دامها

3.       آخرین وضعیت دامهای ماده

4.       مرور گله

5.       شیر تولیدی روزانه

6.       ترکیب گله

7.       گزارشهای ورود اطلاعات

8.       ورود اطلاعات دسته ای

9.       ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

10.    بانک و انبار اسپرم

11.    انبار دارو

انبار دارو

1.       مشخصات دامها و عملیات

امکان نمایش دامها به تفکیک:

o        ماده

o        نر

o        فری مارتین ماده

o        فری مارتین نر

o        موجود

o        آماده حذف

o        حذف شده

o        تلف شده

o        مجازی

o        همه دامها

از قابلیت های این بخش از نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران عبارتند از:

-  مشاهده پرونده کامل

-  عملیات جمعی

-  خلاصه پرونده

-  استفاده از صفحه کمکی

-  جستجو(دسته بندی ساده – دسته بندی پیشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزی و گوش پلاستیکی

-  نمودارها

 مشخصات دامها و عملیات

همچنین این بخش دارای بخشهای زیر نیز می باشد

-  مشخصات دام

-  شجره

-  پزشکی و تولید مثل

-  دیگر عملیات

-  شیر

   که هرکدام از این بخشها خود شامل زیر بخشهایی می شوند:

 • مشخصات دام

-  دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

-  ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس  کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

-  آمادگی حذف ( با امکان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)

-  حذف دام ( با امکان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)

-  وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و ...)

(0) نظر

سیستم گزارش رز

جمعه هفدهم 3 1398

نرم افزار تغذیه مدیران (پانی) :

نرم افزاری مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار کلیه خوراکها، پرمیکس ها، کنستانتره ها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراک هر رده دامی را در بازه های زمانی دلخواه مشاهده نمود.

نرم افزاری مدیریت تغذیه می تواند کنترل 70 درصد هزینه ها را انجام دهد.

خواهشمند است

 • با نظرهای خود ما را در تکمیل این برنامه و یا جزوه یاری فرمایید
 • با تهیه فیلمهای آموزشی تجربیات خود را در زمینه کار با نرم افزار با دیگران به اشتراک بگذارید

امید است بتوانیم با کمک یکدیگر قدمی دیگر به سمت بهینه سازی هزینه های تولید در دامداری ها برداریم

گروههای دامی

تعریف گروههای دامی که بر اساس آن می خواهیم گزارش بگیریم. در این بخش گزینه گروه کلان دامی وجود دارد که خود شامل چندین زیرگروه می باشد و شما می توانید بر اساس این گروههای کلان گزارشهای کلی تری تهیه نمایید.

آیتمهای قابل تعریف در این بخش : کد گروه دامی – گروه کلان دامی - نام گروه دامی – فعال/غیرفعال

خوراکها

کلیه خوراکهایی که در جیره روزانه دامها وجود دارد در این بخش تعریف می شوند و برخی جزییات مانند ماده خشک و اینکه جز خوراکهای سرک هست یا نه نیز تعیین می گردد.امکان اضافه، اصلاح و حذف خوراک وجود دارد. در صورتیکه از خوراک در بخش کنسانتره و یا جیره استفاده شود امکان حذف وجود ندارد و کاربر برای جلوگیری از وجود خوراک در لیست انتخابی خوراکها می تواند ان را غیرفعال نماید.

در این بخش امکان انتقال اطلاعات خوراکها از طریق فایل اکسل وجود دارد.

آیتمهای قابل تعریف در این بخش : کد خوراک – نام خوراک – واحد – دسته بندی – گروه بندی خوراک – ماده خشک – نقطه سفارش – سرک – فعال/غیرفعال

عملیات انبار خوراک

اطلاعات ورود و مصرف خوراک در این بخش ثبت می گردد. در صورتیکه بخش تولید نیاز به انبار داشته باشد می تواند از این بخش استفاده نماید در غیر اینصورت سیستم بدون استفاده از این بخش نیز می تواند به کار خود ادامه دهد.

میزان موجودی خوراک ها در این بخش قابل دسترس است. با استفاده از بخش رسید انبار می توان اطلاعات رسیدها را ثبت نمود و در صورتیکه بخشی از خوراکی به غیر از مصرف از انبار کسر شود باید از بخش خروج از انبار غیر از مصرف اقدام نمایید.

در صورتیکه بخواهیم اطلاعات مصرف روزانه که ثبت کرده ایم از انبار کسر شود از بخش انتقال مصرف خوراک به کاردکس استفاده می نماییم در این بخش از تاریخ تا تاریخ تعیین شده کلیه مصرفهای ثبت شده محاسبه و از انبار کسر می شوند.

برای مشاهده کاردکس (تاریخهای ورود و خروج) یک خوراک از بخش کاردکس خوراک اقدام نمایید.

ورود اطلاعات رسید کالا از طریق فایل اکسل از بخش اکسل موجودی امکان پذیر می باشد.

در پایان سال برای انتقال مانده پایانی به سال بعد از گزینه انتقال موجودی از سال قبل استفاده می شود.

روشهای میانگین موزون، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت برای محاسبه قیمت خوراکها در نظر گرفته شده است که کاربر بر اساس نیاز خود می تواند یکی از روشهای ذکر شده را انتخاب نماید.

(0) نظر

نرم افزار تغذیه مدیران (پانی)

جمعه هفدهم 3 1398

نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران دارای دو بخش اصلی می باشد:

 • عملیات
 • مدیریت

عملیات

قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:

1.       مشخصات دامها و عملیات

2.       جابجایی دامها

3.       آخرین وضعیت دامهای ماده

4.       مرور گله

5.       شیر تولیدی روزانه

6.       ترکیب گله

7.       گزارشهای ورود اطلاعات

8.       ورود اطلاعات دسته ای

9.       ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

10.    بانک و انبار اسپرم

11.    انبار دارو

انبار دارو

1.       مشخصات دامها و عملیات

امکان نمایش دامها به تفکیک:

o        ماده

o        نر

o        فری مارتین ماده

o        فری مارتین نر

o        موجود

o        آماده حذف

o        حذف شده

o        تلف شده

o        مجازی

o        همه دامها

از قابلیت های این بخش از نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران عبارتند از:

-  مشاهده پرونده کامل

-  عملیات جمعی

-  خلاصه پرونده

-  استفاده از صفحه کمکی

-  جستجو(دسته بندی ساده – دسته بندی پیشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزی و گوش پلاستیکی

-  نمودارها

 مشخصات دامها و عملیات

همچنین این بخش دارای بخشهای زیر نیز می باشد

-  مشخصات دام

-  شجره

-  پزشکی و تولید مثل

-  دیگر عملیات

-  شیر

   که هرکدام از این بخشها خود شامل زیر بخشهایی می شوند:

 • مشخصات دام

-  دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

-  ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس  کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)

-  آمادگی حذف ( با امکان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)

-  حذف دام ( با امکان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)

-  وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و ...)

(0) نظر

تعریف سنگ کورین

شنبه چهارم 3 1398

کورین هانکس (Hanex corian) چیست؟

کورین هانکس یکی از محصول شرکت هانوا واقع در کره ی جنوبی بوده و  این برند شامل بیش از ?? رنگ متنوع  است. کورین های تولید شده توسط این شرکت بسیار مناسب  برای مصارف تجاری، مسکونی و .. است. صفحات این کورین را  می توان در بسیاری از کاربردهایی که بهداشت در آن ها خیلی اهمیت دارد مانند آشپزخانه، بیمارستان ها، سالن های نمایش، مدارس و غیره استفاده نمود .میتوانید در اینجا نیز نمونه کارهای اجرا شده با کورین هانکس را مشاهده کنید. در بازار کشور ما ایران ، این محصول با دو نام کورین هانکس و کورین هنکس شناخته میشود که تفاوت آنها در صرفا در تلفظ میباشد وگرنه هر دو تلفط و نگارش به یک محصول اشاره دارد.

در تولید کورین هانکس توجه به بالا بردن سطح کیفی زندگی بوده ، با این سیایت کاری که یک تولید با کیفیت تنها بخشی از یک پروژه موفق است بلکه زیبا سازی فضا بخشی مهم در محصول میباشد بنابراین تولید کننده در صدد بوده با رنگ های متفاوت این بخش را هم با موفقیت انجام دهد.

با به طور مداوم بر آن هستیم تا بتوانیم خواسته های متنوع را در خانه ، مدارس ، مراکز بهداشتی و درمانی ، هتل ها ، رستوران ها و فروشگاه های خرده فروشی و موارد دیگر را در اختیار داشته باشیم و تقاضای آنها را برآورده کنیم ، هدف ما غنی سازی زندگی افرادی است که در آن فضا ها زندگی می کنند ، کار می کنند و بازی می کنند و درک آنچه واقعا مهم است ، صرفا زیبا شناسی است.

کورین هانکس

سطح تمیز و صاف و بادوام کورین هانکس می تواند به کاهش زمان تعمیر و نگه داری و تمیز کردن کمک کند ، به شما فرصت بیشتری برای لحظات مهم زندگی مکند. زمانی که شما سنگ کورینهانکس را انتخاب و خریداری می کند قطعا آرامش خاطر بیشترخ خواهید داشت.

قابلیت خم پذیری و رنگ های آن به شما و سازنده شما امکان طراحی و ایجاد اشکال منحنی را در پروژه های خود به کار ببرید.

کورین هانکس

حال مجددا به ارائه توضیحاتی کلی در مورد کورین هانکس (هنکس) در اختیار شما قرار می دهیم

هانوا (HANWHA) یکی از بزرگترین شرکت های سهامی در کره جنوبی می باشد کع از سال ????  با فعالیت در زمینه های مختلف از جمله فویل ( روکش ) های پی وی سی ( جهت استفاده در تولید درب های ممبران) شروع کرد.

اولین برند صفخان سالید سرفیس به نام دوپونت می باشد. در واقع نام اصلی کورین هانکس (هنکس ) سالید سرفیس می باشد. که ترکیبات اصالی آن مانند دیگر سنگ های کورین آلومینای تری هیدرات ، رزین اکرلیک و رنگدانه به همراه ژلی استر است. از جمله خصوصیات این محصول طبف رنگی وسیع آن می باشد.

سنگ کورین هانکس ( هنکس ) مانند دیگر سنگ های کورین مانند سنگ کورین ال جی قابلیت ترمیم و پولیش پذیری بسیاری خوبی دارد ، که هنگام افتادن خط و خش  با یک پولیش ساده مانند روز اول خود درخشان و بدون موج خواهد شد.

کورین هانکس

قیمت سنگ کورین هانکس (هنکس )

از این نوع سنگ کورین استفاده زیادی در بیمارستان ها میشود نظیر روشویی کورین ، زیرا خواص بدون درز آن ، باعث میشود در درزها باکتری و میکروب نفوذ نکند و در محیط ها بهداشتی این امر بسیار مهم است .

این نوع سنگ کورین (hanex) با مخلوط کردن رزین اکریلیک، اپوکسی یا پلی استر با پرکننده بوکسیت پودر و رنگدانه ها تولید می شود و تا ?? درجه سانتیگراد و یا بیشتر گرم می شود. سپس مواد خرد شده در ورق ها یا اشکال برش داده می شوند . علاوه بر ظاهر صفحات کورین ویژگی های کاربردی ، صفحات کورین نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته , دوام بالای صفحه کورین، خاصیت ضد لک ،ضد آب بودن و شستشوی آسان و تعمیرات فوری همه از ویژگی های صفحه کورین به شمار می رود .

کورین هانکس

کورین هانکس ( هنکس ) و یا همان سالید سرفیس دارای سطحی خنثی و بدون خلل و فرج و درز می باشد بنابراین ذرات ریز میکروسکوپی و باکتری در سطح صفحه کورین رشد نمی کند

این ویژگی ها باعث شده که سنگ کورین از جمله محدود محصولاتی باشد که مورد تایید برای استفاده در صنایع غذایی و امور بهداشتی و بیمارستانی هستند.

صفحه کابینت | سنگ کورین | کورین هانکس | کورین هیوندای | آلاچیق

قیمت کورین هانکس

قیمت کورین هانکس به طور معمول بر اساس دانه بندی آن مشخص میگردد . به طور کلی هر چه دانه بندی کورین افزایش یابد قیمت سنگ کورین نیز افزایش میابد . ابعاد ورق کورین به طور معمول بین ???*?? سانتی متر است و ضحامت سنگ کورین ?? میل می باشد.

جهت خرید کورین هانکس ایا کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر نوین آبنوس تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند گردید.

(1) نظر

سنگ کورین هیوندای

شنبه چهارم 3 1398

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص صفحه کابینت و انواع آن و جایگاه این محصول در بازار کابینت و دکوراسیون بپردازیم ، اگر شما هم جز علاقمندان به این صنف یا موضوع هستید و یا اطلاعات کمی در این خوصوص دارید توصیه میشود که این مقاله را حتما مطالعه بفرمایید.

انواع صفحه کابینت

صفحه کابینت را با توجه به جنس ماده استفاده شده در آن میتوان به چند دسته تقسیم کرد

صفحه کابینت ام دی اف چیست ؟

مطمئنا با ورق های ام دی اف آشنایی دارید وقتی ورق های ام دی اف برای استحکام بیشتر  چند لایه به هم چسبانده شده و برای چلوگیری از نفوذ رطوبت و خراشیدگی یک لایه با نام روکش HPL روی آن کشیده میشود در واقع صفحه کابینت ام دی اف تولید میشود.

جایگاه صفحه کابینت ام دی اف در بازار

هنگام انتخاب متریال های کابینت آشپزخانه خود صفحه کابینت ام دی اف را فراموش نکنید ، این صفحه کابینت ها برای مدیریت بودجه شما در هزینه تمام شده کابینت آشپزخانه تهیه شده اند و هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ زمان و اجرای صفحه کابینت آشپزخانه خود گزینه ای مناسب است و جز اولین متریال هایی میباشد که در صنعت کابینت آشپزخانه و دکوراسیون از آن استفاده میشد که بعد ها با پیداش انوع سنگ های مصنوعی و ورق های کامپوزیتی رقیبی جدی برای این محصول پدیدار گردید.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

روکش HPL چیست ؟

اچ پی ال مخفف کلمه لاتین High pressure laminate می باشد با انواع و اقسام طرح های مختلف اعم از طرح های چوب ، سنگ ، بتن و …. در چند سطح مات و براق و فینیش دار ( برجسته ) تولید می گرددساختار اچ پی ال که از آن به عنوان روکش صفحه ی کابینت استفاده می شود از ترکیب لایه های سلولزی و رزین تشکیل شده که آن را در دمای ??? درجه سانتیگراد و با فشار ??? بار به صفحات فوق العاده محکمی تبئیل می شوند ، لایه های رنگ و ملایمنه کخه به عنوان روکش روی این سطح فشرده کشیده می شوند.

اما چه چیز باعث می شود که این پانل ها از هم جدا نشوند ، این استحکام به خاطر دوام و مقاومت شیمیایی بالا و چسبندگی سریع و پایداری رزین است که این مسئله در تولید شرکت های مختلف تولید کننده باعث کیفیت متفاوت آنها می باشد.

از خواص برجسته صفحه کابینت اچ پی ال می توان به آنتی باکتریال ، آنتی الکترو استاتیک و قابل شستشو بودن آن نام برد که این باعث پاکیزه نگه داشتن محیط می شود به همین دلیل بسیار مهم است که در اغلب رستوران ها و بیمارستان ها و نماهای داخلی ساختمان و در آشپزخانه به عنوان صفحات کابینت از آن استفاده می شود.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

در زیر به صورت مختصر به چند مقاومت اچ پی ال اشاره می کنیم .

 • مقومت های رطوبتی

اچ پی ال در برابر بخار آب و رطوبت مقاوم است به طوری که در حالت غوطه وری در آب کمتر از ? درصد و ضخامت ایجاد شده به علت در معرض بودن آب کمتر از ?? درصد می باشد

 • مقاومت در برابر حرارت

اچ پی ال تا دمای ??? درجه سانتیگراد تحمل دمای خشک و شوک حرارتی را دارد بدین گونه که با گذاشتن یک قابلمه یا ماهی تابه داغ بر روی صفحه کابینت هیچ تغییری در آن صورت نمی گیرد ، حتی تغییرات ابعادی در دمای بالای سیگار بدون تغییرات رنگی و شهودی کمتر از ? درصد می باشد.

این دو مورد از مهمترین و سئوال برانگیزترین مسائل ممکن برای خریداران اچ پی ال به خصوص خریداران صفحه کابینت می باشد.

در ادامه این مقاله به نحوه تولید صفحه کابینت و ویژگی های آنها در شرکت های مختلف می پردازیم

برای تولید صفحه ی کابینت ابتدا ضخامت صفحه مورد نظر بسته به انتخاب مشتری با ام دی اف تولید میگردد برای مثال برای یک صفحه کابینت به ضخامت ?/? سانت از دو ام دی اف به ضخامت ?? میل استفاده می شود. این دو ورق به هم پرس شده ( اصطلاحا دوبل صفحه آماده می شود ) و سپس ابزار لبه صفحه بر روی آن زده می شود  و ورق اچ پی ال توسط دستگاه روی آن پرس می گردد ، بعد از این عمل

هنگامیکه چسب روکش خشک شد توسط دستگاه POST FORMING اچ پی ال به دور ام دی اف می گردد.

مراحل تولید بسیار ساده می باشد بدین گونه که گمان م یشود همه شرکت ها باید کیفیت یکسانی داشته باشد اما چه مسائلی شرکت ها را از هم متمایز می کند. اولین و مهمترین مسئله استفاده از مواد اولیه با کیفیت می باشد اعم از نوع اچ پی ال انتخابی , نوع ام دی اف ، نوع چسب و …

بیشتر اچ پی ال های مورد استفاده در ایران از شرکت های ترک تهیه می شود که اکثرا از دو اچ پی ال گنتاش و شرکت آس­د استفاده می گردد شرکت های مطرح اروپایی مانند آرپا هم در ایران فعالیت و حضور داشته است .

مسئله بعد انتخاب ام دی اف خام به عنوان مغز در صفحه های کابینت می باشد. شرکت های مطرح در این زمینه ابتدا از برندهای خارجیو در صورت نبود آن از برند آرین سینا در ایران استفاده می کنند ( دقت فرمایید با توجه به اینکه طول صفحه کابینت ??/? می باشد ) شرکت های مطرح از ام دی اف به همین سایز استفاده می کنند البته بعضی از شرکت ها از سایز ??? به علاوه ?? سانتیمتر استفاده می کند که این استاندارد نمی باشد)

چسب یکی از مهمترین مسائل در تولید صفحه های کابینت می باشد که باعث بهتر چسبیدن روکش یا همان اچ پی ال به صفحه کابینت و در نهایت POST FORM بهتر آن می گردد.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

صفحه کابینت | سنگ کورین | کورین هانکس | کورین هیوندای | آلاچیق

نکته : در تولید صفحه کابینت هنگام POST FORM ، شرکت های مطرح به لحاظ زیبایی و کیفیت صفحه و لب تخت نشان دادن آن از ردیوس ? الی ? استفاده می کنند.

 • گزینه جانبی که در تولید صفحه کابینت تاثیر بسیار زیادی ندارد ولی برای جذب و انتخاب آزادنه مشتری دسته رنگ و تنوع رنگ شرکت تولید کننده می باشد . بدین گونه که مشتری با توجه به رنگ کابینت و دیگر رنگ های استفاده شده در منزل بتواند رنگ دلخواه خود را انتخاب کرده و رضایت کامل را داشته باشد.
 • صفحه کابینت قابلیت تولید از ضخامت ?/? ، ?/? ، ? ، ? و ? سانتی متر را دارد
 • صفحه کابینت از عرض ?? تا عرض ??? قابلیت تولید دارد
 • طول اکثر صفحه کابینت ها ?/?? می باشد.

جمع بندی

اگر دنبال متوسط ترین متریال یا همان مواد اولیه در بازار برای پروژه خود هستید به نحوی که همه پارامترها را در حد متوسط داشته باشد چه از نظر قیمت و چه منظر کیفیت و چه تنوع رنگ و چه استقامت و … احتمالا صفحه های ام دی اف یکی از بهترین انتخاب ها برای شما خواهد بود.

(0) نظر

تعریف سنگ کورین

شنبه چهارم 3 1398

کورین هانکس (Hanex corian) چیست؟

کورین هانکس یکی از محصول شرکت هانوا واقع در کره ی جنوبی بوده و  این برند شامل بیش از ?? رنگ متنوع  است. کورین های تولید شده توسط این شرکت بسیار مناسب  برای مصارف تجاری، مسکونی و .. است. صفحات این کورین را  می توان در بسیاری از کاربردهایی که بهداشت در آن ها خیلی اهمیت دارد مانند آشپزخانه، بیمارستان ها، سالن های نمایش، مدارس و غیره استفاده نمود .میتوانید در اینجا نیز نمونه کارهای اجرا شده با کورین هانکس را مشاهده کنید. در بازار کشور ما ایران ، این محصول با دو نام کورین هانکس و کورین هنکس شناخته میشود که تفاوت آنها در صرفا در تلفظ میباشد وگرنه هر دو تلفط و نگارش به یک محصول اشاره دارد.

در تولید کورین هانکس توجه به بالا بردن سطح کیفی زندگی بوده ، با این سیایت کاری که یک تولید با کیفیت تنها بخشی از یک پروژه موفق است بلکه زیبا سازی فضا بخشی مهم در محصول میباشد بنابراین تولید کننده در صدد بوده با رنگ های متفاوت این بخش را هم با موفقیت انجام دهد.

با به طور مداوم بر آن هستیم تا بتوانیم خواسته های متنوع را در خانه ، مدارس ، مراکز بهداشتی و درمانی ، هتل ها ، رستوران ها و فروشگاه های خرده فروشی و موارد دیگر را در اختیار داشته باشیم و تقاضای آنها را برآورده کنیم ، هدف ما غنی سازی زندگی افرادی است که در آن فضا ها زندگی می کنند ، کار می کنند و بازی می کنند و درک آنچه واقعا مهم است ، صرفا زیبا شناسی است.

کورین هانکس

سطح تمیز و صاف و بادوام کورین هانکس می تواند به کاهش زمان تعمیر و نگه داری و تمیز کردن کمک کند ، به شما فرصت بیشتری برای لحظات مهم زندگی مکند. زمانی که شما سنگ کورینهانکس را انتخاب و خریداری می کند قطعا آرامش خاطر بیشترخ خواهید داشت.

قابلیت خم پذیری و رنگ های آن به شما و سازنده شما امکان طراحی و ایجاد اشکال منحنی را در پروژه های خود به کار ببرید.

کورین هانکس

حال مجددا به ارائه توضیحاتی کلی در مورد کورین هانکس (هنکس) در اختیار شما قرار می دهیم

هانوا (HANWHA) یکی از بزرگترین شرکت های سهامی در کره جنوبی می باشد کع از سال ????  با فعالیت در زمینه های مختلف از جمله فویل ( روکش ) های پی وی سی ( جهت استفاده در تولید درب های ممبران) شروع کرد.

اولین برند صفخان سالید سرفیس به نام دوپونت می باشد. در واقع نام اصلی کورین هانکس (هنکس ) سالید سرفیس می باشد. که ترکیبات اصالی آن مانند دیگر سنگ های کورین آلومینای تری هیدرات ، رزین اکرلیک و رنگدانه به همراه ژلی استر است. از جمله خصوصیات این محصول طبف رنگی وسیع آن می باشد.

سنگ کورین هانکس ( هنکس ) مانند دیگر سنگ های کورین مانند سنگ کورین ال جی قابلیت ترمیم و پولیش پذیری بسیاری خوبی دارد ، که هنگام افتادن خط و خش  با یک پولیش ساده مانند روز اول خود درخشان و بدون موج خواهد شد.

کورین هانکس

قیمت سنگ کورین هانکس (هنکس )

از این نوع سنگ کورین استفاده زیادی در بیمارستان ها میشود نظیر روشویی کورین ، زیرا خواص بدون درز آن ، باعث میشود در درزها باکتری و میکروب نفوذ نکند و در محیط ها بهداشتی این امر بسیار مهم است .

این نوع سنگ کورین (hanex) با مخلوط کردن رزین اکریلیک، اپوکسی یا پلی استر با پرکننده بوکسیت پودر و رنگدانه ها تولید می شود و تا ?? درجه سانتیگراد و یا بیشتر گرم می شود. سپس مواد خرد شده در ورق ها یا اشکال برش داده می شوند . علاوه بر ظاهر صفحات کورین ویژگی های کاربردی ، صفحات کورین نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته , دوام بالای صفحه کورین، خاصیت ضد لک ،ضد آب بودن و شستشوی آسان و تعمیرات فوری همه از ویژگی های صفحه کورین به شمار می رود .

کورین هانکس

کورین هانکس ( هنکس ) و یا همان سالید سرفیس دارای سطحی خنثی و بدون خلل و فرج و درز می باشد بنابراین ذرات ریز میکروسکوپی و باکتری در سطح صفحه کورین رشد نمی کند

این ویژگی ها باعث شده که سنگ کورین از جمله محدود محصولاتی باشد که مورد تایید برای استفاده در صنایع غذایی و امور بهداشتی و بیمارستانی هستند.

صفحه کابینت | سنگ کورین | کورین هانکس | کورین هیوندای | آلاچیق

قیمت کورین هانکس

قیمت کورین هانکس به طور معمول بر اساس دانه بندی آن مشخص میگردد . به طور کلی هر چه دانه بندی کورین افزایش یابد قیمت سنگ کورین نیز افزایش میابد . ابعاد ورق کورین به طور معمول بین ???*?? سانتی متر است و ضحامت سنگ کورین ?? میل می باشد.

جهت خرید کورین هانکس ایا کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر نوین آبنوس تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند گردید.

(0) نظر

سنگ کورین هیوندای

شنبه چهارم 3 1398

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص صفحه کابینت و انواع آن و جایگاه این محصول در بازار کابینت و دکوراسیون بپردازیم ، اگر شما هم جز علاقمندان به این صنف یا موضوع هستید و یا اطلاعات کمی در این خوصوص دارید توصیه میشود که این مقاله را حتما مطالعه بفرمایید.

انواع صفحه کابینت

صفحه کابینت را با توجه به جنس ماده استفاده شده در آن میتوان به چند دسته تقسیم کرد

صفحه کابینت ام دی اف چیست ؟

مطمئنا با ورق های ام دی اف آشنایی دارید وقتی ورق های ام دی اف برای استحکام بیشتر  چند لایه به هم چسبانده شده و برای چلوگیری از نفوذ رطوبت و خراشیدگی یک لایه با نام روکش HPL روی آن کشیده میشود در واقع صفحه کابینت ام دی اف تولید میشود.

جایگاه صفحه کابینت ام دی اف در بازار

هنگام انتخاب متریال های کابینت آشپزخانه خود صفحه کابینت ام دی اف را فراموش نکنید ، این صفحه کابینت ها برای مدیریت بودجه شما در هزینه تمام شده کابینت آشپزخانه تهیه شده اند و هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ زمان و اجرای صفحه کابینت آشپزخانه خود گزینه ای مناسب است و جز اولین متریال هایی میباشد که در صنعت کابینت آشپزخانه و دکوراسیون از آن استفاده میشد که بعد ها با پیداش انوع سنگ های مصنوعی و ورق های کامپوزیتی رقیبی جدی برای این محصول پدیدار گردید.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

روکش HPL چیست ؟

اچ پی ال مخفف کلمه لاتین High pressure laminate می باشد با انواع و اقسام طرح های مختلف اعم از طرح های چوب ، سنگ ، بتن و …. در چند سطح مات و براق و فینیش دار ( برجسته ) تولید می گرددساختار اچ پی ال که از آن به عنوان روکش صفحه ی کابینت استفاده می شود از ترکیب لایه های سلولزی و رزین تشکیل شده که آن را در دمای ??? درجه سانتیگراد و با فشار ??? بار به صفحات فوق العاده محکمی تبئیل می شوند ، لایه های رنگ و ملایمنه کخه به عنوان روکش روی این سطح فشرده کشیده می شوند.

اما چه چیز باعث می شود که این پانل ها از هم جدا نشوند ، این استحکام به خاطر دوام و مقاومت شیمیایی بالا و چسبندگی سریع و پایداری رزین است که این مسئله در تولید شرکت های مختلف تولید کننده باعث کیفیت متفاوت آنها می باشد.

از خواص برجسته صفحه کابینت اچ پی ال می توان به آنتی باکتریال ، آنتی الکترو استاتیک و قابل شستشو بودن آن نام برد که این باعث پاکیزه نگه داشتن محیط می شود به همین دلیل بسیار مهم است که در اغلب رستوران ها و بیمارستان ها و نماهای داخلی ساختمان و در آشپزخانه به عنوان صفحات کابینت از آن استفاده می شود.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

در زیر به صورت مختصر به چند مقاومت اچ پی ال اشاره می کنیم .

 • مقومت های رطوبتی

اچ پی ال در برابر بخار آب و رطوبت مقاوم است به طوری که در حالت غوطه وری در آب کمتر از ? درصد و ضخامت ایجاد شده به علت در معرض بودن آب کمتر از ?? درصد می باشد

 • مقاومت در برابر حرارت

اچ پی ال تا دمای ??? درجه سانتیگراد تحمل دمای خشک و شوک حرارتی را دارد بدین گونه که با گذاشتن یک قابلمه یا ماهی تابه داغ بر روی صفحه کابینت هیچ تغییری در آن صورت نمی گیرد ، حتی تغییرات ابعادی در دمای بالای سیگار بدون تغییرات رنگی و شهودی کمتر از ? درصد می باشد.

این دو مورد از مهمترین و سئوال برانگیزترین مسائل ممکن برای خریداران اچ پی ال به خصوص خریداران صفحه کابینت می باشد.

در ادامه این مقاله به نحوه تولید صفحه کابینت و ویژگی های آنها در شرکت های مختلف می پردازیم

برای تولید صفحه ی کابینت ابتدا ضخامت صفحه مورد نظر بسته به انتخاب مشتری با ام دی اف تولید میگردد برای مثال برای یک صفحه کابینت به ضخامت ?/? سانت از دو ام دی اف به ضخامت ?? میل استفاده می شود. این دو ورق به هم پرس شده ( اصطلاحا دوبل صفحه آماده می شود ) و سپس ابزار لبه صفحه بر روی آن زده می شود  و ورق اچ پی ال توسط دستگاه روی آن پرس می گردد ، بعد از این عمل

هنگامیکه چسب روکش خشک شد توسط دستگاه POST FORMING اچ پی ال به دور ام دی اف می گردد.

مراحل تولید بسیار ساده می باشد بدین گونه که گمان م یشود همه شرکت ها باید کیفیت یکسانی داشته باشد اما چه مسائلی شرکت ها را از هم متمایز می کند. اولین و مهمترین مسئله استفاده از مواد اولیه با کیفیت می باشد اعم از نوع اچ پی ال انتخابی , نوع ام دی اف ، نوع چسب و …

بیشتر اچ پی ال های مورد استفاده در ایران از شرکت های ترک تهیه می شود که اکثرا از دو اچ پی ال گنتاش و شرکت آس­د استفاده می گردد شرکت های مطرح اروپایی مانند آرپا هم در ایران فعالیت و حضور داشته است .

مسئله بعد انتخاب ام دی اف خام به عنوان مغز در صفحه های کابینت می باشد. شرکت های مطرح در این زمینه ابتدا از برندهای خارجیو در صورت نبود آن از برند آرین سینا در ایران استفاده می کنند ( دقت فرمایید با توجه به اینکه طول صفحه کابینت ??/? می باشد ) شرکت های مطرح از ام دی اف به همین سایز استفاده می کنند البته بعضی از شرکت ها از سایز ??? به علاوه ?? سانتیمتر استفاده می کند که این استاندارد نمی باشد)

چسب یکی از مهمترین مسائل در تولید صفحه های کابینت می باشد که باعث بهتر چسبیدن روکش یا همان اچ پی ال به صفحه کابینت و در نهایت POST FORM بهتر آن می گردد.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

صفحه کابینت | سنگ کورین | کورین هانکس | کورین هیوندای | آلاچیق

نکته : در تولید صفحه کابینت هنگام POST FORM ، شرکت های مطرح به لحاظ زیبایی و کیفیت صفحه و لب تخت نشان دادن آن از ردیوس ? الی ? استفاده می کنند.

 • گزینه جانبی که در تولید صفحه کابینت تاثیر بسیار زیادی ندارد ولی برای جذب و انتخاب آزادنه مشتری دسته رنگ و تنوع رنگ شرکت تولید کننده می باشد . بدین گونه که مشتری با توجه به رنگ کابینت و دیگر رنگ های استفاده شده در منزل بتواند رنگ دلخواه خود را انتخاب کرده و رضایت کامل را داشته باشد.
 • صفحه کابینت قابلیت تولید از ضخامت ?/? ، ?/? ، ? ، ? و ? سانتی متر را دارد
 • صفحه کابینت از عرض ?? تا عرض ??? قابلیت تولید دارد
 • طول اکثر صفحه کابینت ها ?/?? می باشد.

جمع بندی

اگر دنبال متوسط ترین متریال یا همان مواد اولیه در بازار برای پروژه خود هستید به نحوی که همه پارامترها را در حد متوسط داشته باشد چه از نظر قیمت و چه منظر کیفیت و چه تنوع رنگ و چه استقامت و … احتمالا صفحه های ام دی اف یکی از بهترین انتخاب ها برای شما خواهد بود.

(0) نظر

تعریف سنگ کورین

شنبه چهارم 3 1398

کورین هانکس (Hanex corian) چیست؟

کورین هانکس یکی از محصول شرکت هانوا واقع در کره ی جنوبی بوده و  این برند شامل بیش از ?? رنگ متنوع  است. کورین های تولید شده توسط این شرکت بسیار مناسب  برای مصارف تجاری، مسکونی و .. است. صفحات این کورین را  می توان در بسیاری از کاربردهایی که بهداشت در آن ها خیلی اهمیت دارد مانند آشپزخانه، بیمارستان ها، سالن های نمایش، مدارس و غیره استفاده نمود .میتوانید در اینجا نیز نمونه کارهای اجرا شده با کورین هانکس را مشاهده کنید. در بازار کشور ما ایران ، این محصول با دو نام کورین هانکس و کورین هنکس شناخته میشود که تفاوت آنها در صرفا در تلفظ میباشد وگرنه هر دو تلفط و نگارش به یک محصول اشاره دارد.

در تولید کورین هانکس توجه به بالا بردن سطح کیفی زندگی بوده ، با این سیایت کاری که یک تولید با کیفیت تنها بخشی از یک پروژه موفق است بلکه زیبا سازی فضا بخشی مهم در محصول میباشد بنابراین تولید کننده در صدد بوده با رنگ های متفاوت این بخش را هم با موفقیت انجام دهد.

با به طور مداوم بر آن هستیم تا بتوانیم خواسته های متنوع را در خانه ، مدارس ، مراکز بهداشتی و درمانی ، هتل ها ، رستوران ها و فروشگاه های خرده فروشی و موارد دیگر را در اختیار داشته باشیم و تقاضای آنها را برآورده کنیم ، هدف ما غنی سازی زندگی افرادی است که در آن فضا ها زندگی می کنند ، کار می کنند و بازی می کنند و درک آنچه واقعا مهم است ، صرفا زیبا شناسی است.

کورین هانکس

سطح تمیز و صاف و بادوام کورین هانکس می تواند به کاهش زمان تعمیر و نگه داری و تمیز کردن کمک کند ، به شما فرصت بیشتری برای لحظات مهم زندگی مکند. زمانی که شما سنگ کورینهانکس را انتخاب و خریداری می کند قطعا آرامش خاطر بیشترخ خواهید داشت.

قابلیت خم پذیری و رنگ های آن به شما و سازنده شما امکان طراحی و ایجاد اشکال منحنی را در پروژه های خود به کار ببرید.

کورین هانکس

حال مجددا به ارائه توضیحاتی کلی در مورد کورین هانکس (هنکس) در اختیار شما قرار می دهیم

هانوا (HANWHA) یکی از بزرگترین شرکت های سهامی در کره جنوبی می باشد کع از سال ????  با فعالیت در زمینه های مختلف از جمله فویل ( روکش ) های پی وی سی ( جهت استفاده در تولید درب های ممبران) شروع کرد.

اولین برند صفخان سالید سرفیس به نام دوپونت می باشد. در واقع نام اصلی کورین هانکس (هنکس ) سالید سرفیس می باشد. که ترکیبات اصالی آن مانند دیگر سنگ های کورین آلومینای تری هیدرات ، رزین اکرلیک و رنگدانه به همراه ژلی استر است. از جمله خصوصیات این محصول طبف رنگی وسیع آن می باشد.

سنگ کورین هانکس ( هنکس ) مانند دیگر سنگ های کورین مانند سنگ کورین ال جی قابلیت ترمیم و پولیش پذیری بسیاری خوبی دارد ، که هنگام افتادن خط و خش  با یک پولیش ساده مانند روز اول خود درخشان و بدون موج خواهد شد.

کورین هانکس

قیمت سنگ کورین هانکس (هنکس )

از این نوع سنگ کورین استفاده زیادی در بیمارستان ها میشود نظیر روشویی کورین ، زیرا خواص بدون درز آن ، باعث میشود در درزها باکتری و میکروب نفوذ نکند و در محیط ها بهداشتی این امر بسیار مهم است .

این نوع سنگ کورین (hanex) با مخلوط کردن رزین اکریلیک، اپوکسی یا پلی استر با پرکننده بوکسیت پودر و رنگدانه ها تولید می شود و تا ?? درجه سانتیگراد و یا بیشتر گرم می شود. سپس مواد خرد شده در ورق ها یا اشکال برش داده می شوند . علاوه بر ظاهر صفحات کورین ویژگی های کاربردی ، صفحات کورین نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته , دوام بالای صفحه کورین، خاصیت ضد لک ،ضد آب بودن و شستشوی آسان و تعمیرات فوری همه از ویژگی های صفحه کورین به شمار می رود .

کورین هانکس

کورین هانکس ( هنکس ) و یا همان سالید سرفیس دارای سطحی خنثی و بدون خلل و فرج و درز می باشد بنابراین ذرات ریز میکروسکوپی و باکتری در سطح صفحه کورین رشد نمی کند

این ویژگی ها باعث شده که سنگ کورین از جمله محدود محصولاتی باشد که مورد تایید برای استفاده در صنایع غذایی و امور بهداشتی و بیمارستانی هستند.

صفحه کابینت | سنگ کورین | کورین هانکس | کورین هیوندای | آلاچیق

قیمت کورین هانکس

قیمت کورین هانکس به طور معمول بر اساس دانه بندی آن مشخص میگردد . به طور کلی هر چه دانه بندی کورین افزایش یابد قیمت سنگ کورین نیز افزایش میابد . ابعاد ورق کورین به طور معمول بین ???*?? سانتی متر است و ضحامت سنگ کورین ?? میل می باشد.

جهت خرید کورین هانکس ایا کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر نوین آبنوس تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند گردید.

(0) نظر

سنگ کورین هیوندای

شنبه چهارم 3 1398

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص صفحه کابینت و انواع آن و جایگاه این محصول در بازار کابینت و دکوراسیون بپردازیم ، اگر شما هم جز علاقمندان به این صنف یا موضوع هستید و یا اطلاعات کمی در این خوصوص دارید توصیه میشود که این مقاله را حتما مطالعه بفرمایید.

انواع صفحه کابینت

صفحه کابینت را با توجه به جنس ماده استفاده شده در آن میتوان به چند دسته تقسیم کرد

صفحه کابینت ام دی اف چیست ؟

مطمئنا با ورق های ام دی اف آشنایی دارید وقتی ورق های ام دی اف برای استحکام بیشتر  چند لایه به هم چسبانده شده و برای چلوگیری از نفوذ رطوبت و خراشیدگی یک لایه با نام روکش HPL روی آن کشیده میشود در واقع صفحه کابینت ام دی اف تولید میشود.

جایگاه صفحه کابینت ام دی اف در بازار

هنگام انتخاب متریال های کابینت آشپزخانه خود صفحه کابینت ام دی اف را فراموش نکنید ، این صفحه کابینت ها برای مدیریت بودجه شما در هزینه تمام شده کابینت آشپزخانه تهیه شده اند و هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ زمان و اجرای صفحه کابینت آشپزخانه خود گزینه ای مناسب است و جز اولین متریال هایی میباشد که در صنعت کابینت آشپزخانه و دکوراسیون از آن استفاده میشد که بعد ها با پیداش انوع سنگ های مصنوعی و ورق های کامپوزیتی رقیبی جدی برای این محصول پدیدار گردید.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

روکش HPL چیست ؟

اچ پی ال مخفف کلمه لاتین High pressure laminate می باشد با انواع و اقسام طرح های مختلف اعم از طرح های چوب ، سنگ ، بتن و …. در چند سطح مات و براق و فینیش دار ( برجسته ) تولید می گرددساختار اچ پی ال که از آن به عنوان روکش صفحه ی کابینت استفاده می شود از ترکیب لایه های سلولزی و رزین تشکیل شده که آن را در دمای ??? درجه سانتیگراد و با فشار ??? بار به صفحات فوق العاده محکمی تبئیل می شوند ، لایه های رنگ و ملایمنه کخه به عنوان روکش روی این سطح فشرده کشیده می شوند.

اما چه چیز باعث می شود که این پانل ها از هم جدا نشوند ، این استحکام به خاطر دوام و مقاومت شیمیایی بالا و چسبندگی سریع و پایداری رزین است که این مسئله در تولید شرکت های مختلف تولید کننده باعث کیفیت متفاوت آنها می باشد.

از خواص برجسته صفحه کابینت اچ پی ال می توان به آنتی باکتریال ، آنتی الکترو استاتیک و قابل شستشو بودن آن نام برد که این باعث پاکیزه نگه داشتن محیط می شود به همین دلیل بسیار مهم است که در اغلب رستوران ها و بیمارستان ها و نماهای داخلی ساختمان و در آشپزخانه به عنوان صفحات کابینت از آن استفاده می شود.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

در زیر به صورت مختصر به چند مقاومت اچ پی ال اشاره می کنیم .

 • مقومت های رطوبتی

اچ پی ال در برابر بخار آب و رطوبت مقاوم است به طوری که در حالت غوطه وری در آب کمتر از ? درصد و ضخامت ایجاد شده به علت در معرض بودن آب کمتر از ?? درصد می باشد

 • مقاومت در برابر حرارت

اچ پی ال تا دمای ??? درجه سانتیگراد تحمل دمای خشک و شوک حرارتی را دارد بدین گونه که با گذاشتن یک قابلمه یا ماهی تابه داغ بر روی صفحه کابینت هیچ تغییری در آن صورت نمی گیرد ، حتی تغییرات ابعادی در دمای بالای سیگار بدون تغییرات رنگی و شهودی کمتر از ? درصد می باشد.

این دو مورد از مهمترین و سئوال برانگیزترین مسائل ممکن برای خریداران اچ پی ال به خصوص خریداران صفحه کابینت می باشد.

در ادامه این مقاله به نحوه تولید صفحه کابینت و ویژگی های آنها در شرکت های مختلف می پردازیم

برای تولید صفحه ی کابینت ابتدا ضخامت صفحه مورد نظر بسته به انتخاب مشتری با ام دی اف تولید میگردد برای مثال برای یک صفحه کابینت به ضخامت ?/? سانت از دو ام دی اف به ضخامت ?? میل استفاده می شود. این دو ورق به هم پرس شده ( اصطلاحا دوبل صفحه آماده می شود ) و سپس ابزار لبه صفحه بر روی آن زده می شود  و ورق اچ پی ال توسط دستگاه روی آن پرس می گردد ، بعد از این عمل

هنگامیکه چسب روکش خشک شد توسط دستگاه POST FORMING اچ پی ال به دور ام دی اف می گردد.

مراحل تولید بسیار ساده می باشد بدین گونه که گمان م یشود همه شرکت ها باید کیفیت یکسانی داشته باشد اما چه مسائلی شرکت ها را از هم متمایز می کند. اولین و مهمترین مسئله استفاده از مواد اولیه با کیفیت می باشد اعم از نوع اچ پی ال انتخابی , نوع ام دی اف ، نوع چسب و …

بیشتر اچ پی ال های مورد استفاده در ایران از شرکت های ترک تهیه می شود که اکثرا از دو اچ پی ال گنتاش و شرکت آس­د استفاده می گردد شرکت های مطرح اروپایی مانند آرپا هم در ایران فعالیت و حضور داشته است .

مسئله بعد انتخاب ام دی اف خام به عنوان مغز در صفحه های کابینت می باشد. شرکت های مطرح در این زمینه ابتدا از برندهای خارجیو در صورت نبود آن از برند آرین سینا در ایران استفاده می کنند ( دقت فرمایید با توجه به اینکه طول صفحه کابینت ??/? می باشد ) شرکت های مطرح از ام دی اف به همین سایز استفاده می کنند البته بعضی از شرکت ها از سایز ??? به علاوه ?? سانتیمتر استفاده می کند که این استاندارد نمی باشد)

چسب یکی از مهمترین مسائل در تولید صفحه های کابینت می باشد که باعث بهتر چسبیدن روکش یا همان اچ پی ال به صفحه کابینت و در نهایت POST FORM بهتر آن می گردد.

صفحه کابینت

صفحه کابینت

صفحه کابینت | سنگ کورین | کورین هانکس | کورین هیوندای | آلاچیق

نکته : در تولید صفحه کابینت هنگام POST FORM ، شرکت های مطرح به لحاظ زیبایی و کیفیت صفحه و لب تخت نشان دادن آن از ردیوس ? الی ? استفاده می کنند.

 • گزینه جانبی که در تولید صفحه کابینت تاثیر بسیار زیادی ندارد ولی برای جذب و انتخاب آزادنه مشتری دسته رنگ و تنوع رنگ شرکت تولید کننده می باشد . بدین گونه که مشتری با توجه به رنگ کابینت و دیگر رنگ های استفاده شده در منزل بتواند رنگ دلخواه خود را انتخاب کرده و رضایت کامل را داشته باشد.
 • صفحه کابینت قابلیت تولید از ضخامت ?/? ، ?/? ، ? ، ? و ? سانتی متر را دارد
 • صفحه کابینت از عرض ?? تا عرض ??? قابلیت تولید دارد
 • طول اکثر صفحه کابینت ها ?/?? می باشد.

جمع بندی

اگر دنبال متوسط ترین متریال یا همان مواد اولیه در بازار برای پروژه خود هستید به نحوی که همه پارامترها را در حد متوسط داشته باشد چه از نظر قیمت و چه منظر کیفیت و چه تنوع رنگ و چه استقامت و … احتمالا صفحه های ام دی اف یکی از بهترین انتخاب ها برای شما خواهد بود.

(0) نظر
X